EVO NINE – Superman
Evo Nine
EVO NINE – Superman

Thai Super Man Man Man Man… Super Man Man Man Man… I got the Super Man!! hey เธอช่วยเดินเข้ามาสบตากันหน่อยเซ่ ก็เธอน่ารักโดนใจ ช่าง So amazing ถึงจะมองทางโน้นที แอบมองทางนี้ที ก็ยังไม่มีใครที่ทำให้ใจผม crazy ก็เธอน่ะ sexy เกิน oh girl เธอนะน่ารักเกิน เธอรู้บ้างไหมว่าเธอช่าง rock your body…